Kreatywnie o matematyce

przez sztukę do nauki
warsztaty 4 – 5 lipca 2021

Zapraszamy nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych kreatywnymi sposobami opowiadania o matematyce i sztuce na bezpłatne warsztaty 4 – 5 lipca, w Poznaniu. W programie między innymi koncert muzyki algorytmicznej w wykonaniu orkiestry laptopowej i wykład artystyczno-matematyczny. Wszystkie wydarzenia odbędą się na żywo, a dwa z nich będą dodatkowo transmitowane.

plakat warsztatów

Kolaż

Zdjęcie Zamku
Miejsce

4.07 Centrum Kultury Zamek
ul. Święty Marcin 80 / 82, 61-809 Poznań
5.07 Akademia Muzyczna
ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

Harmonogram

4 lipca

19:00 koncert muzyki algorytmicznej w Sali Wielkiej CK Zamek

Wystąpią: Poznańska Orkiestra Laptopowa λ-ensemble, Michał Janocha, Wojciech Kaszuba. Zostaną wykonane miedzy innymi premierowe utwory: Margarete Huber, Katarzyny Taborowskiej, Krzysztofa Gawlasa, Michała Janochy, które zostały skomponowane specjalnie na to wydarzenie.
Prócz wykonania na żywo, koncert będzie transmitowany.

5 lipca

10:00–15:30 wykłady z pogranicza nauki i sztuki w Auli Nova Akademii Muzycznej

Mówcy i wykonawcy

Orkiestra Lambdaensemble

orkiestra orkiestra

Poznańska Orkiestra Laptopowa jest wspólną inicjatywą Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu i Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to pierwsza w Polsce orkiestra laptopowa wykorzystująca współczesne metody programistyczne. Składa się ze studentów kompozycji elektroakustycznej oraz studentów informatyki. W 2021 została zaproszona do udziału w Biennale Sztuki Cyfrowej w Wenecji.

Jan Świerkowski

fizyk, popularyzator nauki i lider grupy Instytut B61

orkiestra

Ukończył astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje naukowo w Centrum Komunikacji i Kultury w Lizbonie oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze. Jest popularyzatorem nauki, zainteresowanym wyrażeniem przez sztukę tego co w nauce, głównie fizyce, niewidzialne i trudne do pokazania. Jest założycielem grupy Instytut B61, znanej z wielkich widowisk multimedialnych z pogranicza sztuki i nauki, angażujących publiczność i organizowanych w różnych zakątkach świata. Z jego inicjatytywy przez dwa miesiące 2012 roku podróżował po Europie specjalny pociąg (Cosmic Underground), którego 10 wagonów zamieniono na miejsce spotkań, przedstawień i instalacji, nawiązujących do idei szczególnej teorii względności.

Jarosław Grytczuk

matematyk

orkiestra

Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk pracuje na Politechnice Warszawskiej. Jest specjalistą z matematyki dyskretnej, autorem kilkudziesięciu prac naukowych w zakresie teorii grafów, teorii Ramseya i kombinatoryki na słowach. Interesuje się między innymi zjawiskiem niepowtarzalności w strukturach kombinatorycznych, wykorzystywanych w muzyce współczesnej. W ramach cyklu Artes Liberales prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady pt. „Między Bachem a Banachem; matematyczne struktury w muzyce i sztuce".

Jerzy Pogonowski

matematyk

orkiestra

Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski wykłada matematykę, logikę, lingwistykę i uczy technik rozwiązywania problemów matematycznych na Wydziale Psychologii i Kogniwystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkunastu książek oraz blisko dwustu prac poświęconych między inymi zastosowaniom logiki, metodologii nauki i filozofii matematyki. Niektóre jego najnowsze prace dotyczą uniwersyteckiej edukacji matematycznej.

Zespół Rytmiki

orkiestra

Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu posiada zróżnicowany pod względem stylistycznym, formalnym i wyrazowym repertuar, poczynając od interpretacji ruchowych dzieł muzyki dawnej, do utworów kompozytorów XXI wieku. Choreografie muzyki prezentowane były na koncertach w kraju i zagranicą, m. in. w Genewie, Moskwie, Rydze, Brukseli, Essen, Trossingen, Rennes i Hellerau. W 2016 roku Zespół Rytmiki otrzymał II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Rytmiki w Hellerau za kompozycje ruchowe Agnieszki Chenczke-Orłowskiej.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Monika Kędziora

kompozytorka

orkiestra

Ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie kompozycji w klasie prof. Jana Astriaba w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje jako wykładowczyni na stanowisku profesora AMP. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1995/96). Jej utwory były wykonywane podczas festiwali muzycznych oraz koncertów w kraju i za granicą. W latach 2008 2021 była prezesem poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Obok działalności twórczej i pedagogicznej zajmuje się również popularyzacją muzyki współczesnej.

Wojciech Kaszuba

solista, kameralista, muzyk orkiestrowy i realizator dźwięku

orkiestra

Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie wiolonczeli dr Eugeniusza Zboralskiego. Pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Jest opiekunem Studia Muzyki Elektroakustycznej oraz wykłada między innymi takie przedmioty jak muzyka elektroniczna, muzyka komputerowa i akustyka praktyczna. Prowadzi studio nagrań, specjalizujące się w nagraniach muzyki klasycznej oraz nagraniach i realizacji muzyki współczesnej. Jest nauczycielem w szkołach muzycznych na terenie Wielkopolski a jego uczniowie zdobywają laury na konkursach, festiwalach i warsztatach.

Piotr Niewiedział

pianista, pedagog i animator kultury

orkiestra

Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów pianistycznych pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego w 1991 związał się z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie zajmuje obecnie stanowisko profesora. Współpracuje jako pianista-kameralista ze studentami klas skrzypiec i altówki. Od 2020 jest dyrektorem Instytutu Instrumentów Lutniczych. Od 1989 roku koncertuje wraz z żoną Anną w duo fortepianowym „La Valse’89”. Ważnym wydarzeniem w karierze duo było wydanie w 2012 roku płyty „Tempranillo”. Od 2005 roku Piotr Niewiedział współpracuje z Filharmonią Poznańską (z biurem Pro Sinfoniki) jako prelegent, organizator koncertów dla szkół i animator działań kulturalnych dla młodzieży. Jest również nauczycielem w poznańskim Zespole Szkół Muzycznych.

Michał Janocha

kompozytor i dyrygent

orkiestra

Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunkach kompozycja (klasa prof. Lidii Zielińskiej) oraz dyrygentura symfoniczna (klasa prof. Marcina Sompolińskiego). Studiował również kompozycję elektroakustyczną w Poznaniu (klasa prof. Lidii Zielińskiej) i w Akademii im. F. Liszta w Budapeszcie (klasa prof. Andrei Szigetvári). Doświadczenie dyrygenckie zdobywa nieprzerwanie od 2009 roku, wykonując rownież własne kompozycje. Ma na swoim koncie wykonania i nagrania kilkudziesięciu utworów muzyki klasycznej oraz najnowszej. Na stałe współpracuje z Trans-for-Matha Ensemble oraz Poznańską Orkiestrą Laptopową λ-ensemble, których jest współzałożycielem. Jego kompozycje wykonywane były w Europie i USA, podczas wielu festiwali. Jest organizatorem koncertów muzyki przestrzennej – z cyklu Koncerty Wielokanałowe AM w Poznaniu.

Kinga Ceynowa

orkiestra

Kinga Ceynowa ukończyła studia w zakresie rytmiki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 1998 pracuje w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykształcenie uzupełniała dzięki stypendium Internationale Gesellschaft Rosalia Chadek w Wiedniu (1997–2001), a także podczas Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego z dziedziny tańca współczesnego (1998–2000). Jej twórczość obejmuje choreografie muzyki, które prezentowane były na koncertach w kraju i zagranicą: w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Łotwie, Rosji i Ukrainie. Prowadzi również warsztaty i wykłady z zakresu rytmiki, techniki ruchu i interpretacji ruchowej utworów muzycznych. Podejmując różnorodne formy aktywności, przyczynia się do popularyzacji kultury muzycznej, realizując zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Agnieszka Chenczke-Orłowska

Agnieszka Chenczke-Orłowska jest zatrudniona w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu od 1994 roku. Od 2012 posiada tytuł doktora w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec. Pracuje również jako nauczycielka rytmiki, kształcenia słuchu i improwizacji fortepianowej w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Prowadziła kursy, warsztaty oraz prelekcje poświęcone różnorodnej tematyce z zakresu metody rytmiki w kraju i za granicą, m. in. w Moskwie, Coventry, Brukseli, Hellerau, Rennes, Quebec. Stworzyła ponad 40 choreografii muzyki prezentowanych na licznych koncertach w Polsce a także: w Szwajcarii, w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, szkoląc nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu. Tworzy również piosenki edukacyjne dla dzieci.

Zapisy

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne prosimy o rejestrację, za pomocą formularza zapisów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Małgorzata Bednarska-Bzdęga mbed@amu.edu.pl

Sponsorzy

Wydarzenia matematyczno-muzyczne zostały dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy